پرسجو / پِرسِجو
پرسجو / پِرسِجو

بابل

بابل؛ شهر بهار نارنج

    بابل یکی از شهرهای مهم و معروف استان مازندران است. این شهر که شهر بهارنارنج هم گفته می شود با مساحت حدود ۱۵۷۸ کیلومتر، یکی از قطب‌های مهم بخش شمالی کشور در زمینه‌ی کشاورزی، تجاری و پزشکی به شمار می‌آید. این شهرستان از شمال به شهرستان‌های ساحلیِ بابلسرو فریدونکنار، از شمال شرقی به شهرستان سیمرغ، از شرق به شهرستانهای قائمشهر و سوادکوه شمالی، از جنوب شرقی به شهرستان سوادکوه، از غرب به شهرستان آمل و از جنوب به رشته کوه البرز و شهرستان فیروزکوه همسایه است.

 

    شهر بابل در میان رشته کوه البرز و دریای خزر که از طریق راه‌های چندگانه به دریا دسترسی دارد که از جهت گردشگری نیز موقعیت این منطقه را خاص کرده‌است. نزدیکی به دریا از یک سو و وجود جنگل‌های متعدد و مناطق آب و هوایی بی نظیر، از ویژگی‌های بابل به شمار می‌رود. همچنین رود پر آب بابلرود که از کوههای البرز سرچشمه می‌گیرد از این شهر عبور کرده و علاوه بر زیبایی به بابل، شالیزارهای منطقه را آبیاری می‌کند.

    مامطیر، مه میترا و بارفروش، نام‌های قدیمی بابل هستند. از این شهر در اسناد تاریخی فراوانی یاد شده و هم در تاریخ پیش از اسلام و هم پس از اسلام نقش مهمی داشته است. معاصران بیشتر این شهر را به نام بارفروش می‌شناسند که علت آن وجود بازار بزرگ محلی در آن است.

    بارفروش دهی بود در دل مامطیر که عمده فعالیت‌های اقتصادی در آن انجام می‌شد. در سال ۱۳۱۰ که نقشه‌کشی شهر در ایران به دستور پهلوی اول صورت گرفت، نام شهر از بارفروش به بابل تغییر کرد.

     تجارت از قدیم در این شهر رونق داشته، برای همین هوش اقتصادی یکی از خصوصیات مردم این منطقه است. این شهر این روزها هم اقتصاد پویایی دارد. باغ‌های بزرگ مرکبات و یکی از مراکز بزرگ تولید برنج، آن را به قطب مهمی در کشاورزی مازندران تبدیل کرده است. شرکت‌ها و کارخانه‌های بزرگ اقتصادی هم موجب شده تا این شهر روزگار پررونق اقتصادی داشته باشد. در کنار همه این‌ها، توریسم و گردشگری هم بر وضعیت اقتصادی مردم تأثیر می‌گذارد. بابل یک شهر دانشگاهی است و همچنین در آن خدمات مناسب پزشکی هم ارائه می‌شود که این مسئله موجب رونق اقتصادی آن شده است.

 

 

در حال حاضر بابل شامل هفت بخش زیر می‌شود:

 • بخش بابل‌کنار

 • بخش بندپی شرقی

 • بخش بندپی غربی

 • بخش گتاب

 • بخش لاله‌آباد

 • بخش مرکزی شهرستان بابل

محدوده جغرافیایی شهرستان هم شامل شهرهای زیر می‌شود:

 • امیرشهر

 • بابل

 • خوش‌رود

 • زرگرشهر

 • گتاب

 • گلوگاه

 • مرزیکلا

فهرست دهستان های شهرستان بابل به تفکیک روستاهای آن به شرح زیر است:

۱-دهستان خوش‌رود ۲-دهستان شهید آباد ۳-دهستان فیضیه ۴-دهستان اسبوکلا ۵-دهستان گنج افروز ۶-دهستان سجادرود ۷-دهستان فیروزجاه ۸- دهستان بابل‌کنار ۹-دهستان درازکلا ۱۰-دهستان کاری‌پی ۱۱-دهستان لاله آباد ۱۲-دهستان گتاب جنوبی ۱۳-دهستان گتاب شمال

فهرست بخش های شهرستان بابل به همراه روستاهای هر بخش به شرح ذیل است:

 

1) بخـش مـرکـزی

شهــرهـا : بـابـل ، امیـر کـلا

دهستان فیضیه: باریک‌کلا، گله‌کلا، مشهدی‌کلا، میانرود، اغوزبن، بندارکلااغوزبن، شمشیرمحله، پائین‌بیشه‌سر، لنگور بالا، لنگور پائین، بالابیشه‌سر، برجی‌خیل لنگور، سلطان محمد طاهر، محمودآباد، ولی عصر، رمنت، موزی‌گله، اسپی‌کلارمنت، قائمیه، کپورچال، کلمدان‌نقیب، سلیمان‌کلا، کبودکلا، کلهودشت بالا، کلهودشت پائین، نخ‌کلا، چمازکلا، دری‌کنده، استردی‌کلا، گرجی‌آباد، منصورکنده، بوله کلامرزون‌آباد، درویش‌خاک‌مرزون

دهستان اسبوکلا: بوله‌کلا، ترک‌محله، متی‌کلا، الله‌رودبار، نقارچی‌محله، تیرکلا، اسبوکلا، درویش‌خاک بالا، درویش‌خاک پائین، باباآباد، خراسان‌محله، سادات‌محله، حمزه‌کلا شش‌پل، شاسیب‌کلا، شیخ‌محله،عالی زمین، آهنگرکلا، قصاب‌امیر، درزی‌إکلا نوشیروان، قمی کلا، نوشیروان کلا، قصاب‌ذالکان

دهستان گنج افروز: علمدار، هری کنده، نقیب‌کلا ثلاث، هتکه‌پشت، ترجی‌کلا، دیودشت، چاره، پایین‌گنج‌افروز، میررودپشت، روشن‌آباد، سیاه‌کلامحله، لفور، شاکلا

2) بخـش بند پی غربی

شهــر : خوشـرود پـی

دهستان خوش‌رود: تسکا، کاردی کلا، کامی کلا، خرابه، خوش رودپی، دیوا، گاودشت، افراسیاب‌کلا، لمسوکلا غربی، مقری کلا، میان‌بورا، پازمین، پاری‌کلا، سفیدتور بالا، سنگ‌رودپی، کاردگرکلا، مسک، ازارکل، اومال استاداحمد، اومال شکراله، سفیدتور پایین، پنبه‌جار، زرتلک، سوت‌سی آقالر، سوت‌سی گل‌چوب، کشیرمحله، مجی‌کتی، ازارسی، ازارسی حاتم، انجیلک، بالابورا، برگ‌نو، پلنگ‌دره، چاق‌فیروزجایی، شهنه‌پشته حاجی‌مهدی، فریدون‌کلا، پولادسی، کیس، موزی‌کتی، ولیک‌تخت، گته‌نو، کرات‌سی، بالاولیک، دیزنو، انجیل‌سی، دولت‌رودبار، دیواملکشاه، نارنج‌لو، میان‌دره، دیواعمران، تلیکا، پینک، تیرنگ‌سی، سوت‌سی شیاده، شیاده بالا، فیلبند، تشبیشه، شیاده سادات‌محله، کاشمسی

دهستان شهید آباد: فکچال، شوب‌کلا، معلم کلا، کلاگرمحله، یزدان‌آباد، قنبرزاده، پطرودپی، شانه‌تراش، صلح‌دارکلا، کهرکنار کشتلی، بزرودپی، فیروزآباد، شهیدآباد

3) بخش بندپی شرقی

شهــر : گلــو گاه

دهستان سجادرود(بندپی شرقی): صورت، کرد محله، شهربن، احمدکلا، زریوان، زواره، کلاگرکلا، کاشی کلا، ناریوران غربی، ناریوران شرقی، بهارستان، امیرده، رستم‌کلا، کتی‌سر، ولیک، تشون، تنهاکلا، گری‌محله، اخمن، ازارسی، ازارسی سعداله، پینک‌عسگریان، چشمه‌سر، گردرودبار، لرکانون، لیاردن، رودبارفیروزجا، امامزاده عباس، پولک‌رودپی، امامزاده رضا، لپرعلی بابامحمدی، لدار، لرجارگردن، چفت‌سر، ارکا، پوست کلا، تهمتن کلا، تیرخال‌گردن، سیدنظام‌الدین، چالرز، گنج‌کلا بالا، گنج‌کلا پایین، لته، لنگه، لی‌طالار، وولی‌گردن، فلکا، وولی‌گله، ازاران گنجعلی، انجیل‌سی، خرطوسی، خونکاه‌زرزمه، دهچر، شالیکش امیرقلی، کربن، مرتع بلکرون، نسیه، هشتری، سنگریزه و انجلکی، بندبن کبودتبار، افرابن، پینک‌بالا، کوهپیایه سرا، اسبو، بندبن، پرچیم‌کش، چاسرکا، چه‌سر، درازکش، رفع‌بن، شرباشن، علی‌زرنو، علی‌ماندگار، فیفل، کلهوسی، کیس، نرگس کتی، هلی‌بن، ویارسرا، کهلوچال، فیفل شرقی، آب‌بندان ننوش، آب‌بندان یوسف‌زاده، افراکتی میرعلی‌تبار، ال‌دره، نمیون‌انجیل‌سی، پرمیناوشیومن، دیافه، زوارک، شهررحیم، فرام‌رودبار حاجی‌صادق، کمل چوب‌سر، میرملک، هلی‌کتی، تیرگ‌بن، ازاران، پلنگلی، فرام‌لک، کریسنو، بتلیم، جلیرود، چهارسی، لیسه، سنگ پراش، سنگ‌سی، شنبه، کمل‌سرک، کوهپاره، خنیافه، افراگردن، افراسی، اغوزچال، افراکتی حاج‌احمد، الاش‌سی، برف‌چالسی، بنه‌زمین، چفا، زریجا، قلعه، کراتلو، کلاشکنک، کمیون، کنسلو، لیس‌کتی، لیسی، میانک، ول‌لته، ویشگون، هندوری، اشدکت، ادملا،فیروزآباد، قرق‌یونس، لیس‌تیمور، اطاق‌سر، گلیادشت

دهستان فیروزجاه: اسپیراملک، افراچال، پری‌چشمه، جزنیکا، چاک‌کلا، خرتو، خواجه‌کلا، درکامیان، رنگل، ریکو، تورسو و سیبرون، سرجه‌کلا، سیرباغ، قلعه‌کتی، کیون، گاوزن‌محله، لمسوکلا، وازی‌گردن، واش سره، سلیج، میان‌تلک، اونکنار، آری، ازرودسر، ویتله، پیت‌سره، چالسرون، خریون، خلیل‌کلا، زربوت، سویلم، عباس‌کلا، فک، کلاگرسرا، نسوم، ولیکن، قلعه‌کش، افراکتی، اسپرنصراله، پهن‌کش، سماکوش محله، فیروزجاثابت، میاندرکا، میانک صیادی، لتی‌جون، روانشین، اترین، کلکینگ، خلند، موزیلو، گریوه، بیس‌کتی، پی‌چالک، ذغال‌چال، زیارت‌پشت، شمیران، شورکش، دوزاغین، شیخ موسی، لهه، نیراسم، کش‌پی، لتی، گریوده، الدره

4) بخش بابل کنار

شهــر : مـرزیـکــلا

دهستان بابل‌کنار: طلوت، شاهرضا گاوزن‌محله، فولادکلا، داردکاشت، درزی‌محله، انارستان، بالاگنج‌افروز، هلی دشت، پائین‌مرزناک، درونکلا غربی، اجاک، مزداکتی، فیض‌اله‌آباد، پیتکا، رییس‌کلا، درونکلا شرقی، گاوزن‌محله، بزچفت، سیاه درکا، بالف‌کلا شرقی، چهره، سیدکلا، شیردارکلا، قرآن تالار، گاوان‌کلا، مرزی‌کتی طیبی، روشن آباد

دهستان درازکلا: ازارسی تسکانو، ازارسی حاجی‌بابا، ازارسی حسین‌خان‌زاده، ازارسی میرزاگل، ازارسی نعمت‌اله، بی‌نماز، چهارشمین، سفیدهلوم، شال‌بکشت‌ولی، کری‌کلا، میان‌طالار حسینی، نورمحمدتباشی، ویارسره، هلی‌خال، یکشوب، ازارسی بابل‌کنار، وولی‌کتی، ازارسی شعبان‌علی، بالف‌کلا غربی، خمند، درازکلا، موزی‌کتی‌پارک، نوکجار، امیرکلا، خواجه‌کلا، کاردرکلا، کبریاکلا، انجیل‌سی کبودتبار، چهارگل علی‌محمد، خرماکهن شاهرخی، ریگ‌چشمه، مس‌دره، خرماکهن مشهدی‌آقا، جاجن، سرسره، هلی‌کتی، حمه‌کتن، کیس، مرتع‌شهر، ممرزسی، ممرزکن، تیرکن، لمارون، چهارسی عباسی

 

5) بخش لاله آباد

شهــر : زرگـر محلّــه

دهستان کاری‌پی: برسمنان، ارچی، تاج‌الدوله موزیرج، راه‌کلا، نی‌کلا، تلی‌گران، قادی‌کلا، درزی‌کلا کریم‌کلا، شاره، شریعت‌کلا کریم‌کلا، کرفوکلا، اسب‌شورپی، پهناور، توکل کریم‌کلا، شهیدعبداله، گردن‌بری سفلی، نمودارکلا، بیشه‌محله، بصرا پایین، پیجاکلا، کتی‌سر، مرزبال، کارون، بصرا بالا، کلنگا، آردکلا، طغان، گردن‌بری علیا، خردون کلا، دهک، حاجی‌کلا، چمازین، کمانگر، خلیل‌کلا، سرون‌محله، منس‌کلا، تجنک، متکه، میان‌دسته، امین‌آباد، بالاکروکلا، پایین‌کروکلا، بیجی‌کلا، هلال‌کلا، اندی‌کلا، نوایی‌کلا، تاری‌محله، شریعت‌کلا، علی‌آباد، لطف‌علی‌آباد، مصیرمحله، قصاب‌کلا، سنگچی، نودههک، درزی‌کلا بزرگ، درزی‌کلا کوچک

دهستان لاله آباد: بابلکان سفلی، بابلکان علیا، خرجی‌کلا، گرمیچ، ورمتون، اکتیج‌کلا، پایین‌احمدچاله‌پی، چناربن، داودکلا آستانه‌سر، گله‌محله، آقاملک، قصاب کلا میانده، بالااحمدچالپی، الله‌چال، حمزه‌رضا، درزی‌کلا آقاشفیع، دلاورکلا، مهدی‌آباد، پری‌کلا، بالابازیار، پایین‌بازیار، خطیب، رنگرزکلا، مظفرکلا، رکاج، زاهدکلا، طرقچی‌کلا، کاظم‌بیکی، للوک

 

6) بخـش گــتــاب

شهــر : گـتــاب

دهستان گتاب جنوبی: پایین‌سیدکلا، پایین مرزبال، خراط‌کلا، آهنگرکلا، چوب‌بست، ولوکلا، بالامرزبال، بالامرزناک، یورمحله، افراکتی ولوکلا، اطاق‌سرا، مشهدسرا، بالاسیدکلا، ابوالحسن‌کلا، بیل‌پی ابوالحسن‌کلا، سرحمام ابوالحسن‌کلا، بالامیرکلا، کرتیج‌کلا، گاوان‌کلا

دهستان گتاب شمالی: درزی‌کلا آخوندی‌پایین، دلاورکلا، ملامحله، درزیکلا نصیرائی، یورسیاه کلامحله، درزی‌کلا آخوندی‌بالا، نجارکلا، حاجی‌کلا، سوربن، ارمک، پائین‌میرکلا، کلاگرمحله، سارون‌خیل، تاری‌کلا، بالاسرست، پایین‌سرست، زیتاکلا، بنگرکلا، دون سر، شیرسوار، زعفران کلا، کفشگرکلا، درزی‌کلا آخوندبابا، کاسمان کلا، گل‌چوب، کشتله(چناربن کشتلی، ممیدان سر کشتلی، پایی محله کشتلی، سیدکلا شوب محله)