پرسجو / پِرسِجو

دسته‌بندی آگهی خدمات ساختمانی

تومان

تومان

 • افزودن به علاقه‌مندی توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی توافقی

  آرماتوربندی

  15 خرداد 1401
 • افزودن به علاقه‌مندی توافقی

  برقکار ساختمان

  21 خرداد 1401
 • افزودن به علاقه‌مندی توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی توافقی

  بنایی ساختمان

  12 خرداد 1401
 • افزودن به علاقه‌مندی توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی توافقی

  پی ی و سی نماکاری

  11 خرداد 1401
 • افزودن به علاقه‌مندی توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی توافقی

  تاسیسات سیدرضا

  18 خرداد 1401
 • افزودن به علاقه‌مندی توافقی

  تخریب داخل ساختمان

  21 خرداد 1401
 • افزودن به علاقه‌مندی توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی توافقی

  جوشکار سیار

  08 خرداد 1401
 • افزودن به علاقه‌مندی توافقی

  جوشکاری ساختمان

  10 خرداد 1401