پرسجو / پِرسِجو
هواشناسی

هواشناسی در بابل

هواشناسی در بابل؛ دوشنبه, 30 مرداد 1401 در طول شب: درجه حرارت هوا قطره به +24…+25°C، نقطه شبنم: +20,97°C؛ نسبت درجه حرارت، سرعت باد و رطوبت: خیلی مرطوب، بارش انتظار نمی رود, . وزش نسیم ملایم وزش باد از جنوب غرب با سرعت 2-3 متر \ ثانیه, آسمان صاف. در صبح: درجه حرارت هوا گرم تا +23…+31°C، نقطه شبنم: +20,75°C؛ […]