پرسجو / پِرسِجو
کرونا

آمار بستری های کرونایی در بابل و مازندران

آمار بستری های کرونایی در بابل و مازندران طبق آخرین آمار روز گذشته، دانشگاه علوم پزشکی مازندران: بستری جدید: ۷۲ بیمار ترخیص: ۸۸ نفر بستری در بخش مراقبت‌های ویژه: ۷۷ نفر مجموع بستری شده ها: ۳۱۳ بیمار فوتی: ۲ نفر و دانشگاه علوم پزشکی بابل: بستری جدید: ۱۱ بیمار ترخیصی: ۱۱ نفر بستری در بخش […]

آمار کرونا

آمار بستری‌های کرونایی در بابل و مازندران

آمار بستری‌های کرونایی در بابل و مازندران طبق آخرین آمار روز گذشته، دانشگاه علوم پزشکی مازندران: بستری جدید: ۷۸ بیمار ترخیص: ۸۶ نفر بستری در بخش مراقبت‌های ویژه: ۷۸ نفر مجموع بستری شده ها: ۳۲۹ بیمار فوتی: ۳ نفر و دانشگاه علوم پزشکی بابل: بستری جدید: ۱۵ بیمار ترخیصی: ۱۳ نفر بستری در بخش مراقبت‌های […]

کرونا

آمار بستری‌های کرونایی در بابل و مازندران

آمار بستری‌های کرونایی در بابل و مازندران طبق آخرین آمار روز گذشته، دانشگاه علوم پزشکی مازندران: بستری جدید: ۱۱۲ بیمار ترخیص: ۱۰۱ نفر بستری در بخش مراقبت‌های ویژه: ۹۵ نفر مجموع بستری شده ها: ۳۳۷ بیمار فوتی: ۴ نفر و دانشگاه علوم پزشکی بابل: بستری جدید: ۱۰ بیمار ترخیصی: ۱۶ نفر بستری در بخش مراقبت‌های […]

آمار کرونا

آمار بستری‌های کرونایی در بابل و مازندران

آمار بستری‌های کرونایی در بابل و مازندران طبق آخرین آمار روز گذشته، دانشگاه علوم پزشکی بابل: پذیرش جدید: ١۰ بیمار ترخیصی: ۳ بهبودیافته بستری کل: ۶۴ بیمار (١۳ بیمار بدحال) فوتی: ٠ تن و دانشگاه علوم پزشکی مازندران: پذیرش جدید: ٨١ بیمار ترخیصی: ۵٧ بستری ٣٢۶ بیمار (٩۴ بیمار بدحال) فوتی: ٢ تن

واکسیناسیون

برنامه واکسیناسیون در بابل

برنامه واکسیناسیون در بابل «روابط‌عمومی دانشگاه علوم‌پزشکی بابل»: در شیفت صبح واکسن‌های «سینوفارم، پاستوکووک، برکت، فخرا، رازی‌کوپارس و اسپایکوژن» در کلیه مراکز بهداشتی و درمانی و خانه‌های بهداشت تزریق می‌شود. همچنین روز های تعطیل صبحها از (ساعت  ۸:۳۰ الی ۱۳) و  عصرها از (ساعت ۱۷ الی ۲۰ شب)  در مرکز رضیاکلا واقع در خیابان شریعتی، […]

مازندران

بابل در وضعیت زرد کرونایی

بابل در وضعیت زرد کرونایی شهرهای قرمز: شهرستان‌های بهشهر، رامسر، قائمشهر و گلوگاه در وضعیت قرمز کرونایی قرار دارند. شهر های نارنجی: شهرستان‌های آمل، تنکابن، جویبار، چالوس، ساری، سوادکوه، سوادکوه شمالی، سیمرغ، فریدونکنار، کلاردشت، محمودآباد، نکا و نوشهر در وضعیت نارنجی کرونایی قرار دارند. شهرهای زرد: شهرستان‌های بابل، بابلسر، عباس آباد، میاندورود و نور هم […]

کرونا

آمار بستری‌های کرونایی در بابل و مازندران

آمار بستری‌های کرونایی در بابل و مازندران طبق آخرین آمار روز گذشته، دانشگاه علوم پزشکی مازندران: بستری جدید: ۹۴ بیمار ترخیص: ۷۳ نفر بستری در بخش مراقبت‌های ویژه: ۶۸ نفر مجموع بستری شده ها: ۳۰۲ بیمار فوتی: ۰ نفر و دانشگاه علوم پزشکی بابل: بستری جدید: ۱۶ بیمار ترخیص: ۱۲ بیمار بستری در بخش مراقبت‌های […]

کرونا

آمار بستری‌های کرونایی در بابل و مازندران

آمار بستری‌های کرونایی در بابل و مازندران طبق آخرین آمار روز گذشته، دانشگاه علوم پزشکی مازندران: بستری جدید: ۹۱ بیمار ترخیصی: ۸۹ نفر بستری در بخش مراقبت‌های ویژه: ۸۰ نفر مجموع بستری شده ها: ۲۸۶ بیمار فوتی: ۴ نفر و دانشگاه علوم پزشکی بابل: بستری جدید: ۹ بیمار ترخیصی: ۱۴ نفر بستری در بخش مراقبت‌های […]

آمار کرونا

آمار بستری‌های کرونایی در بابل و مازندران

آمار بستری‌های کرونایی در بابل و مازندران طبق آخرین آمار روز گذشته، دانشگاه علوم پزشکی بابل: پذیرش جدید: ١۴ بیمار ترخیصی: ٩ بهبودیافته بستری کل: ۶٣ بیمار (١٢ بیمار بدحال) فوتی: ٠ تن و دانشگاه علوم پزشکی مازندران: پذیرش جدید: ۵٣ بیمار ترخیصی: ۶٨ بستری ٢٨۴ بیمار (٨۵ بیمار بدحال) فوتی: ٢ تن

آمار کرونا

آمار بستری‌های کرونایی در بابل و مازندران

آمار بستری‌های کرونایی در بابل و مازندران طبق آخرین آمار روز گذشته، دانشگاه علوم پزشکی مازندران: بستری ۵٣ بیمار جدید ترخیص ۵٨ بیمار مجموع بیماران کرونایی بستری ٢٩٩ نفر بستری ٧۴ بیمار در بخش‌های مراقبت‌های ویژه فوت ۵ بیمار کرونایی و دانشگاه علوم پزشکی بابل: بستری ٣ بیمار جدید ترخیص ۶ بیمار بهبودیافته مجموع بیماران […]