پرسجو / پِرسِجو
پرسجو / پِرسِجو

مشخص شدن حریفان رایکا در لیگ دسته یک فوتبال

با برگزاری مراسم قرعه‌کشی مسابقات لیگ دسته یک فوتبال، از برنامه ۱۷ هفته نخست رقابت‌ها رونمایی شد.

تیم فوتبال رایکا بابل نماینده مازندران در این مسابقات حریفان خود را شناخت. این تیم در هفته نخست در اهواز مهمان تیم استقلال ملاثانی خواهد بود.

مراسم قرعه‌کشی مسابقات لیگ دسته یک فوتبال باشگاه‌های کشور در فصل ۰۱-۱۴۰۰، ظهر امروز (سه‌شنبه) در هتل آکادمی ملی فوتبال برگزار شد.

مدیران سازمان لیگ فوتبال از جمله سهیل مهدی و فریبرز محمودزاده، به همراه نمایندگان ۱۸ باشگاه حاضر در لیگ دسته اول در این مراسم حضور داشتند.

تیم‌های رایکا بابل، مس کرمان، مس شهر بابک، آرمان گهر سیرجان، سایپا، ویستا توربین تهران، بادران، قشقایی شیراز، شهرداری همدان، خوشه طلایی ساوه، ماشین‌سازی تبریز، خیبر خرم آباد، ملوان انزلی، شهرداری آستارا، پارس جنوبی جم، شاهین شهرداری بوشهر، استقلال ملاثانی و استقلال خوزستان تیم‌های شرکت کننده در این فصل هستند.

فصل جدید مسابقات لیگ دسته یک فوتبال قرار است روز ۱۹ مهر آغاز شود.

برنامه هفته نخست لیگ دسته یک فوتبال:

استقلال ملاثانی – رایکای بابل

مس شهر بابک – پارس جنوبی جم
ملوان بندر انزلی – آرمان گهر سیرجان
ماشین‌سازی تبریز – شهرداری همدان
شاهین شهرداری بوشهر – قشقایی شیراز
خوشه طلایی ساوه – ویستا توربین
سایپا – استقلال خوزستان
بادران – مس کرمان
خیبر خرم‌آباد – شهرداری آستارا

برنامه هفته دوم:
رایکا بابل – ماشین سازی تبریز
مس کرمان – مس شهر بابک
پارس جنوبی – خیبر
شهرداری آستارا – خوشه طلایی
استقلال خوزستان – بادران
قشقایی – سایپا
ویستا توربین – استقلال ملاثانی
شهرداری همدان – ملوان
آرمان گهر – شاهین بوشهر

برنامه هفته سوم:

استقلال ملاثانی – پارس جنوبی
خوشه طلایی – مس شهر بابک
آرمان گهر – شهرداری همدان
شاهین بوشهر – رایکا
ملوان – قشقایی
بادران – ویستا توربین
خیبر – استقلال خوزستان
سایپا – مس کرمان
ماشین سازی – شهرداری آستارا

برنامه هفته چهارم:

استقلال خوزستان – آرمان گهر
مس شهر بابک – خیبر
پارس جنوبی – خوشه طلایی
شهرداری آستارا – بادران
ویستا توربین – سایپا
قشقایی – استقلال ملاثانی
رایکا – ملوان
شهرداری همدان – شاهین بوشهر
مس کرمان – ماشین‌سازی

برنامه هفته پنجم:

ملوان – پارس جنوبی
بادران – مس شهر بابک
سایپا – خیبر
شهرداری همدان – رایکا
ماشین‌سازی – قشقایی
آرمان گهر – ویستا توربین
استقلال ملاثانی – استقلال خوزستان
خوشه طلایی – مس کرمان
شاهین بوشهر – شهرداری آستارا

برنامه هفته ششم:

رایکا – آرمان گهر
قشقایی – شهرداری همدان
خیبر – خوشه طلایی
پارس جنوبی – بادران
مس شهر بابک – سایپا
مس کرمان – استقلال ملاثانی
شهرداری آستارا – ملوان
استقلال خوزستان – شاهین بوشهر
ویستا توربین – ماشین سازی

برنامه هفته هفتم:

شاهین بوشهر – پارس جنوبی
ملوان – مس شهر بابک
بادران – خیبر
سایپا – خوشه طلایی
آرمان گهر – قشقایی
رایکا – ویستا توربین
ماشین سازی – استقلال خوزستان
شهرداری همدان – مس کرمان
استقلال ملاثانی – شهرداری آستارا

برنامه هفته هشتم:

مس کرمان – آرمان گهر
پارس جنوبی – شهرداری همدان
قشقایی – رایکا
خوشه طلایی – بادران
شهرداری آستارا – سایپا
خیبر – استقلال ملاثانی
استقلال خوزستان – ملوان
ویستا توربین – شاهین بوشهر
مس شهر بابک – ماشین سازی

برنامه هفته نهم:

سایپا – پارس جنوبی
شاهین بوشهر – مس شهر بابک
آرمان گهر – خیبر
استقلال ملاثانی – خوشه طلایی
ماشین سازی – بادران
قشقایی – ویستا توربین
رایکا – استقلال خوزستان
ملوان – مس کرمان
شهرداری همدان – شهرداری آستارا

برنامه هفته دهم:

شهرداری آستارا – آرمان گهر
ویستا توربین – شهرداری همدان
پارس جنوبی – رایکا
استقلال خوزستان – قشقایی
بادران – سایپا
مس شهر بابک – استقلال ملاثانی
خیبر – ملوان
مس کرمان – شاهین بوشهر
خوشه طلایی – ماشین‌سازی

برنامه هفته یازدهم:

ماشین‌سازی – پارس جنوبی
آرمان گهر – مس شهر بابک
شهرداری همدان – خیبر
ملوان – خوشه طلایی
شاهین بوشهر – بادران
استقلال ملاثانی – سایپا
ویستا توربین – استقلال خوزستان
قشقایی – مس کرمان
رایکا – شهرداری آستارا

برنامه هفته دوازدهم:

پارس جنوبی – آرمان گهر
استقلال خوزستان – شهرداری همدان
مس کرمان – رایکا
مس شهر بابک – قشقایی
شهرداری آستارا – ویستا توربین
بادران – استقلال ملاثانی
سایپا – ملوان
خوشه طلایی – شاهین بوشر
خیبر – ماشین‌سازی

برنامه هفته سیزدهم:

قشقایی – پارس جنوبی
شهرداری همدان – مس شهر بابک
رایکا – خیبر
آرمان گهر – خوشه طلایی
ملوان – بادران
شاهین بوشهر – سایپا
ماشین‌سازی – استقلال ملاثانی
ویستا توربین – مس کرمان
استقلال خوزستان – شهرداری آستارا

برنامه هفته چهاردهم:

بادران – آرمان گهر
خوشه طلایی – شهرداری همدان
مس شهر بابک – رایکا
شهرداری آستارا – قشقایی
پارس جنوبی – ویستا توربین
مس کرمان – استقلال خوزستان
استقلال ملاثانی – ملوان
خیبر – شاهین بوشهر
سایپا – ماشین سازی

برنامه هفته پانزدهم:

استقلال خوزستان – پارس جنوبی
ویستا توربین – مس شهر بابک
قشقایی – خیبر
رایکا – خوشه طلایی
شهرداری همدان – بادران
آرمان گهر – سایپا
شاهین بوشهر – استقلال ملاثانی
مس کرمان – شهرداری آستارا
ملوان – ماشین‌سازی

برنامه هفته شانزدهم:

ماشین سازی – آرمان گهر
استقلال ملاثانی – شهرداری همدان
سایپا – رایکا
بادران – قشقایی
خیبر – ویستا توربین
خوشه طلایی – استقلال خوزستان
پارس جنوبی – مس کرمان
مس شهر بابک – شهرداری آستارا
ملوان – شاهین بوشهر

برنامه هفته هفدهم:

شهرداری آستارا – پارس جنوبی
استقلال خوزستان – مس شهر بابک
مس کرمان – خیبر
قشقایی – خوشه طلایی
رایکا – بادران
شهرداری همدان – سایپا
آرمان گهر – استقلال ملاثانی
ویستا توربین – ملوان
شاهین بوشهر – ماشین سازی

تماشاگران در فصل جدید به ورزشگاه‌ها بر می‌گردند
سهیل مهدی در حاشیه مراسم قرعه کشی مسابقات لیگ دسته اول خبر داد: یک خبر خوب برای فوتبال دارم، در حال تلاش هستیم تا خبرنگاران و تماشاگران با درصدی جزئی در مسابقات فصل آینده حضور پیدا کنند.

ناتوانی ۸ ورزشگاه از میزبانی بازی‌های لیگ دسته اول
در حاشیه مراسم قرعه‌کشی فصل جدید لیگ دسته اول فوتبال، فریبرز محمودزاده توضیحاتی در خصوص وضعیت ورزشگاه‌های غیر استاندارد و همچنین احتمال تاخیر در زمان آغاز مسابقات فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۰ ارائه کرد.

بر اساس اظهارات مسئول مسابقات لیگ دسته اول در حال حاضر ورزشگاه‌های هفت تیر بابل، پارس شیراز، تختی اهواز، تختی جم، وحدت آستارا، غدیر تهران، شهدای شهربابک و همچنین حافظیه شیراز از رده خارج هستند و نمی‌توان در آن‌ها مسابقه ای برگزار کرد.

همچنین درحالی که قرار بود فصل جدید این مسابقات از ۱۸ و ۱۹ مهر آغاز شود طبق درخواست برخی باشگاه‌ها، سازمان لیگ با تعویق پنج تا هفت روزه مسابقات موافقت کرد، اما طبق اعلام محمودزاده لیگ یک قطعا زودتر از لیگ برتر آغاز خواهد شد.

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *